Όροι Χρήσης

Η ιστοσελίδα της Ν. Χατζηδάκης ΑΕ http://lovelyhome.gr/ έχει ως στόχο την προώθηση και πώληση προϊόντων της εταιρείας. Η πρόσβαση σε αυτή και η χρήση της υπόκειται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις που υπερισχύουν κάθε άλλης ρητής ή σιωπηρής συμφωνίας μεταξύ της Ν. Χατζηδάκης ΑΕ και των χρηστών-επισκεπτών της. Ειδικότερα:

Κάθε πληροφορία, κείμενο, εικόνα σχέδιο, λογισμικό, οπτικοακουστικό έργο ή φωνογράφημα, που εμπεριέχεται στην ιστοσελίδα της Ν. Χατζηδάκης ΑΕ http://lovelyhome.gr/, αποτελεί πρωτότυπο πνευματικό της δημιούργημα και ως εκ τούτου προστατεύεται από τις διατάξεις του Νόμου 2121/93 «περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων» και κατά περίπτωση από την κείμενη νομοθεσία για την προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται κάθε πράξη αναπαραγωγής, διανομής, τροποποίησης, η χρήσης τους για εμπορικό ή μη σκοπό, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Ν. Χατζηδάκης ΑΕ.

Η Ν. Χατζηδάκης ΑΕ (http://lovelyhome.gr/) λαμβάνει κάθε προσήκον και ευλόγως αναμενόμενο μέτρο, έτσι ώστε τα στοιχεία που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα της να είναι πλήρη, ακριβή και αξιόπιστα. Η Ν. Χατζηδάκης ΑΕ δεν εγγυάται, ωστόσο, την ορθότητα πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των ως άνω στοιχείων και πληροφοριών και δεν ευθύνεται απέναντι στους χρήστες, ή τρίτους για οποιαδήποτε ζημία οφειλόμενη στον εσφαλμένο ή ανακριβή χαρακτήρα τους.

Η διασύνδεση της ιστοσελίδας http://lovelyhome.gr/ με άλλες (ιστοσελίδες) μέσω συνδέσμων (links) πραγματοποιείται μόνο για διευκόλυνση των χρηστών επισκεπτών. Η Ν. Χατζηδάκης ΑΕ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε έμμεση ή άμεση ζημία των χρηστών επισκεπτών, που προκύπτει από την αξιοποίηση της δυνατότητας διασύνδεσης με άλλη ιστοσελίδα μέσω συνδέσμων (links), ή από τη χρήση στοιχείων και πληροφοριών που εμπεριέχονται στις εν λόγω ιστοσελίδες.

Η Ν. Χατζηδάκης ΑΕ δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση θετική ή αποθετική ζημία των χρηστών – επισκεπτών της ιστοσελίδας της, η οποία οφείλεται σε παράνομες πράξεις τρίτων (π.χ. υποκλοπές ή αποκρυπτογράφηση κωδικών και δεδομένων) στη διάδοση ιών (viruses) κατά τη διάρκεια χρήσης της ιστοσελίδας ή αναπαραγωγής (download) στοιχείων του περιεχομένου της ή σε προβλήματα, που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών (π.χ. απώλεια δεδομένων κλπ.)

Απαγορεύεται η χωρίς την έγγραφη άδεια της Ν. Χατζηδάκης ΑΕ ή τρίτου δικαιούχου χρήση των εμπορικών σημάτων και λογοτύπων (logos) που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα της.

Η Ν. Χατζηδάκης ΑΕ δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο πινάκων ανακοινώσεων (bulletin boards), ή ομάδων συζήτησης (chat), που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα της, καθώς και για οποιαδήποτε μεταδιδόμενη πληροφορία η οποία διαθέτει ανακριβές, εσφαλμένο, απειλητικό, σκανδαλώδες, δυσφημιστικό, πορνογραφικό και υβριστικό περιεχόμενο. Απαγορεύεται η μετάδοση και προσάρτηση παρόμοιων μηνυμάτων ή πληροφοριών, καθώς και όσων επιφέρουν ή δύνανται να επιφέρουν αστική ή ποινική ευθύνη. Η Ν. Χατζηδάκης ΑΕ δηλώνει ότι θα συνεργαστεί με κάθε αστυνομική, δικαστική ή άλλη αρχή, έτσι ώστε να αποκαλυφθεί η ταυτότητα οποιουδήποτε χρήστη δημοσιεύει ή μεταδίδει παρόμοιο υλικό και πληροφορίες.

Η Ν. Χατζηδάκης ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί την ιστοσελίδα της, να προσθέτει τροποποιεί ή και να αφαιρεί οποιοδήποτε στοιχείο και πληροφορία περιλαμβάνεται σε αυτή χωρίς καμία προειδοποίηση. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να τροποποιεί ανά πάσα στιγμή τους παρόντες όρους.

Η πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω της ιστοσελίδας της Ν. Χατζηδάκης ΑΕ σημαίνει ότι αποδέχεστε και συναινείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από την τελευταία, σύμφωνα με τους όρους του Ν. 2472/1997. Τα δεδομένα σας που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και οργανώνονται σε αρχείο αφορούν και εξυπηρετούν αποκλειστικά σκοπούς άμεσα συνδεόμενους με τις πραγματοποιούμενες συναλλαγές σας (ενδεικτικά: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας και οτιδήποτε άλλο απαιτείται για την ομαλή εκπλήρωση των εκατέρωθεν υποχρεώσεων από την σύμβαση αγοράς προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών της Ν. Χατζηδάκης ΑΕ). Εφ’ όσον επιθυμείτε, μπορείτε να συναινέσετε ειδικώς για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας με σκοπό την προώθηση των προϊόντων και υπηρεσιών της Ν. Χατζηδάκης ΑΕ και την εν γένει υποστήριξη των συναλλακτικών σας σχέσεων με την τελευταία. Σε κάθε περίπτωση, διατηρείτε τα προβλεπόμενα από τον ως άνω Ν. 2472/1997 δικαιώματά σας (δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, αντίρρησης κλπ).

  • Από τη στιγμή που υποβάλετε την παραγγελία σας, αναγνωρίζετε ρητώς ότι η παραγγελία συνεπάγεται υποχρέωση πληρωμής. (άρθρο 3δ, παρ. 2, ν.2251/1994).
  • Μπορείτε να αλλάξετε ή να ακυρώσετε την παραγγελία σας χωρίς καμία επιβάρυνση εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της προκαταβολής σας καλώντας το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στο τηλ: 210 2582106 και εφόσον η παραγγελία σας δεν έχει ετοιμαστεί για αποστολή. Μετά τις 3 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της προκαταβολής ο πελάτης επιβαρύνεται με έξοδα ακύρωσης και αλλαγής.
  • Εάν δεν είστε απόλυτα ικανοποιημένοι με το προϊόν που έχετε αγοράσει θα πρέπει εντός 14 ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας σας, να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών και εν συνεχεία να μας αποστείλετε εγγράφως το αίτημα σας για επιστροφή των προϊόντων, είτε στο fax 210 2520705 είτε στο mail info@hatzidakis.gr ώστε να κανονίσουμε την επιστροφή του. Σας ενημερώνουμε εκ των προτέρων ότι το σχετικό κόστος αποστολής των επιστραφέντων προϊόντων θα σας επιβαρύνει. Απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει δεκτή μία επιστροφή είναι το αγορασθέν είδος να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να είναι σε άριστη κατάσταση και να επιστραφεί στην αρχική του συσκευασία η οποία θα πρέπει να μην έχει φθαρεί.
  • Στην περίπτωση που η επιστροφή δεν γίνει σύμφωνα με τα παραπάνω, η εταιρεία μας δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή.
  • Στις τελικές τιμές του http://lovelyhome.gr/ συμπεριλαμβάνονται ο νόμιμος ΦΠΑ και κάθε άλλος νόμιμος φόρος.
  • Όπου εμφανίζεται βάρος (Weight) αυτό αναφέρεται στο ογκομετρικό βάρος σύμφωνα με το οποίο τιμολογούν τις αποστολές οι μεταφορικές εταιρείες που συνεργαζόμαστε (π.χ. Πόρτα – Πόρτα ΕΛΤΑ).

Η από μέρους σας πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Ν. Χατζηδάκης Α.Ε. http://lovelyhome.gr/ επιβεβαιώνει, ότι έχετε κατανοήσει με επάρκεια και πληρότητα όσα παραπάνω αναφέρονται καθώς και ότι συμφωνείτε απόλυτα με τους όρους αυτούς.

Χρήση Προσωπικών Δεδομένων

Το site μας συμμορφώνεται πλήρως με τον κανονισμό για την προστασία των δεδομένων σας. Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε μέσω του site μας, χρησιμοποιούνται μόνο για εσωτερικούς σκοπούς και στατιστικά στοιχεία. Δεν κάνουμε αναδιανομή των δεδομένων σας σε τρίτους. Τα στοιχεία παραμένουν στους servers και στο Datacenter που είναι πλήρως compliance με το GDPR.
Τα δεδομένα που συλλέγουμε για τις παραγγελίες σας παραμένουν προστατευμένα και χρησιμοποιούνται μόνο για την σωστή διασφάλιση της διαδικασίας παραγγελιών μας, ενώ δεν αποθηκεύονται στο σύστημα μας στοιχεία των καρτών σας.